Product

Hoe werkt SAM?

SAM is mobiel

SAM is de eerste robot die al rijdend mensen en objecten kan herkennen. Doordat SAM exact weet hoe de plattegrond van het object eruitziet en hij veel sensoren bezit, kan hij tijdens zijn surveillancerondes moeiteloos obstakels passeren, de lift nemen en (automatische) deuren openen.

SAM slaat alarm

SAM reageert op signalen door alarmeringen te doen aan politie, brandweer, een externe meldkamer of eigenaar van het pand. Als het nodig is kan hij interactief zijn door een spreek-/luisterverbinding te maken met een alarmcentrale of een audio-/videostream op te zetten. Wanneer een persoon zich niet tijdig legitimeert via de paslezer of SAM onklaar probeert te maken, zal SAM altijd alarm slaan.

SAM is alert

SAM scant de ruimte waarin hij surveilleert en kan in een vroeg stadium brand (smeul en rook) herkennen, evenals storingen van technische installaties en airconditioners, UPS’en, aggregaten en stroominstallaties. Ook is SAM alert op lekkages, giftige stoffen, rook en temperatuurverschillen.

SAM is intelligent

SAM heeft veel programmeermogelijkheden. Als SAM een obstakel op zijn weg tegenkomt, bijvoorbeeld een doos die onverhoopt uit een stellage is gevallen, dan zal SAM dit registreren. Hij zal vervolgens een nieuwe surveillanceroute kiezen. Hij slaat de informatie over het object op en onthoudt de nieuwe route, zodat hij bij een volgende ronde de aangepaste route kan nemen. SAM varieert in zijn routes en gaat op herhaling als hij iets heeft opgemerkt dat mogelijk gevaar inhoudt.

Ten slotte

SAM is nooit moe, leeg of uitgeput, maar maakt op rustige momenten gebruik van het oplaadstation.
Lees meer over de unieke technische specificaties van SAM >>

rand-bolletjes

Technische specificaties
  • Koppeling met uw eigen alarmsystemen;
  • Thermische camera;
  • 4 camera’s voor een 360 graden beeld;
  • Maximale snelheid van 10 km/u;
  • 24/7 beschikbaar;
  • Automatische kaartupdates;
  • Detecteert personen (incl. identificatiecontrolemogelijkheid);
  • Bedient liften en automatische deuren;
  • Uitgerust met spreek-/luisterverbinding en audio-/videostream;
  • Detectiemogelijkheden voor o.a. straling, rook, giftige stoffen, lekkages en temperatuurverschillen.